Uzzini galveno par pāreju uz mācībām valsts valodā!

Informācijai

Latvijā ir pieņemti grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz vispārējās vidējās izglītības ieguvi tikai valsts valodā. Pārēju uz mācībām latviešu valodā paredzēts ieviest pakāpeniski, procesu noslēdzot 2021./2022.m.g.

Daļā skolu jau šobrīd mācības notiek pārsvarā latviešu valodā. Lai skaidrotu šo pārejas posmu pedagogiem un vecākiem ir izveidota šī vietne, kas sniegs atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem un skaidros pārejas procesu.

Infografikas

Kā turpmāk notiks, piemēram, matemātikas apgūšana?


Vai mazākumtautības skolās turpmāk būs iespēja mācību saturu apgūt dzimtajā valodā?


Vai pedagogiem tiks nodrošināts atbalsts latviešu valodas prasmes līmeņa paaugstināšanai?


Vai turpmāk izglītības iestādes drīkstēs izmantot tikai latviešu valodā pieejamos mācību līdzekļus?


Vai pāreja uz mācībām valsts valodā notiks pakāpeniski?